AcipenseridaeSturgeons

Av Tanya Dewey

Det er 23 arter av stør, alle funnet på den nordlige halvkule. De finnes for det meste i store ferskvannssjøer og elver, men noen arter reiser også til havet og vender tilbake til elver og innsjøer for å avle. Stør kan bli veldig store, opptil 4,2 meter. Stører har rader med store, benete skurer på kroppen. Munnen deres er plassert ventralt og har 4 vektstenger. Alle størarter har blitt mye brukt av mennesker for sitt kjøtt og rogn. Som et resultat er alle størarter enten truet eller truet.

Bidragsytere

Tanya Dewey (forfatter), Animal Agents.

shar pei