Cephalaspidomorphi

Ichthyomyzon castaneus Kastanjelamprey

Les om Ichthyomyzon castaneus (kastanjelamprey) på Animal Agents

Les Mer

Ichthyomyzon gagei Southern Brook Lamprey

Les om Ichthyomyzon gagei (Southern Brook Lamprey) på Animal Agents

Les Mer

Ichthyomyzon unicuspis Sølvlamprey

Les om Ichthyomyzon unicuspis (sølvlamprey) på Animal Agents

Les Mer

Lampetra appendixAmerican Brook Lamprey

Les om Lampetra blindtarm (American Brook Lamprey) på Animal Agents

Les Mer

Lampetra tridentataPacific lamprey

Les om Lampetra tridentata (Pacific lamprey) på Animal Agents

Les Mer