Laksefisk Laksefisk

Av Tanya Dewey

Det er 66 arter av laks, ørret, sik og deres slektninger. Arter i denne familien finnes over hele den nordlige halvkule og er noen av de viktigste kommersielle og sportsfiskene i verden. Fordi de er så populære blant fiskere, har de blitt mye introdusert til andre deler av verden. Noen arter er truet eller har blitt utryddet som følge av overfiske og ødeleggelse av gytebekker. Fisk i denne familien er nesten alle anadrome. Noen arter dør umiddelbart etter gyting. Laks, ørret, sik og deres slektninger trenger generelt kaldt, rent vann for å overleve og avle. De er store rovfisker som vokser opp til 1,5 meter og spiser hovedsakelig annen fisk.

Bidragsytere

Tanya Dewey (forfatter), Animal Agents.