Spoil Your Dog Sweepstakes: Offisielle regler

INGEN KJØP NØDVENDIG FOR Å PÅGÅ. ET KJØP VIL IKKE FORBEDRE DIN VINNSMULIGHETER.

Sponsor

The Spoil Your Dogs Sweepstakes '(' Sweepstakes ') er sponset av i-5 Publishing, 3 Burroughs, Irvine, CA 92618 (' Sponsor '). goDog gir premiene som skal deles ut i konkurransen.

Konkurranseperiode for konkurranser

Konkurransen starter kl. 00:01 Stillehavstid (“PT”) 12.04.15 og slutter kl. 23.59.59 PT 01.01.16 (“Konkurranseperiode for konkurranser”).stelle hunder seg selv

Kvalifisering

Konkurranser kun åpent for lovlige innbyggere i 50 USA eller District of Columbia 21 år eller eldre ved innreise. Ansatte i Sponsor, goDog (“Promotionsenheter”) og deres respektive offiserer, og styremedlemmer i Sponsor og medlemmer av deres nærmeste familier (ektefelle, foreldre, søsken og barn) eller husholdninger er ikke berettiget til å delta.

Konkurranser er underlagt alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover og forskrifter. Gyldig der det er forbudt ved lov.

Hvordan komme inn

I løpet av konkurransen inngår du kontaktinformasjonen din (“Tema”) ved hjelp av skjemaet for online innsending som finnes på Dogster. Påmeldingsskjemaet eller informasjonen som blir sendt, blir referert til som en 'oppføring (er)', og personen (e) som sender inn en oppføring er 'inngang (er)'. Grense: Én (1) Innlegg kan sendes inn per person. Mottak av bidrag vil ikke bli bekreftet eller returnert.

Valg av vinner

Fem (5) Vinnere vil bli valgt i en tilfeldig tegning fra alle kvalifiserte bidrag som mottas i konkurransen. Tegningen vil finne sted ca 01/06/16. Tegningen vil bli utført av representanter for Sponsor hvis avgjørelser er endelige og bindende i alle saker som gjelder denne konkurransen. Oddsen for å vinne bestemmes av antall mottatte kvalifiserte bidrag.

Vinnermelding

De potensielle individuelle vinnerne vil bli informert om e-postadressen de oppga ved oppføringen, og må svare innen 72 timer for å oppgi en adresse til sponsoren. Hvis en potensiell prisvinner ikke svarer på vinnervarslingen på 72 timer, eller hvis e-posten leveres (som blir sendt tre (3) ganger over en fem (5) dagers periode), eller hvis en deltaker på annen måte blir funnet å være ikke kvalifisert, eller hvis den valgte vinneren ikke kan akseptere eller motta prisen av en eller annen grunn, vil den potensielle prisvinneren miste den gjeldende prisen, og en alternativ vinner vil bli valgt.

Sponsoren forbeholder seg retten til å endre varslingsprosedyrene i forbindelse med valget av en eventuell alternativ vinner. Aksept av premie utgjør tillatelse (bortsett fra der det er forbudt ved lov) å bruke hver vinners navn, premie vunnet, by og stat hvor vinneren er lokalisert og likhet for salgsfremmende formål uten ytterligere kompensasjon. Grense: en premie per person.

Premie

Det deles ut fem (5) premier av en gavepakke som hver inkluderer en goDog Flat Dragon (ARV: $ 14,99), goDog Grunter Dragon (ARV: $ 14,99), goDog Skinny Dragon (ARV: $ 14,99). Den samlede verdien av alle premier er $ 224,85.

Vinnerne er ansvarlige for alle lokale, statlige og føderale skatter hvis noen. Ingen erstatning tillatt eller kontantekvivalent, bortsett fra etter sponsorens skjønn. Prisen vil bli tildelt den personen som sendte inn en oppføring og som ikke kan overføres.

Forhold

Deltakerne godtar disse offisielle reglene og sponsorens avgjørelser, som er endelige og bindende. Deltakere, og på deres vegne, og på vegne av deres respektive arvinger, eksekutører, administratorer, juridiske representanter, etterfølgere og oppdragere ('Slippende parter'), løslater, forsvarer og holder sponsoren, goDog, Facebook så vel som dens (deres (deres) respektive), ansatte, ledere, styremedlemmer og agenter (“Utgitte parter”), fra alle handlinger, søksmål, søksmål, indirekte eller direkte skade, inkludert følgeskader, tilfeldige skader, straffende eller eksemplariske skader, utgifter, dommer , hevder og krever overhodet, i lov eller egenkapital, enten kjent eller ukjent, forutsett eller uforutsett, mot utgitte parter som en eller flere av de frigjørende partene noensinne har, nå har eller heretter kan, skal eller kan ha, som på noen måte oppstår som følge av eller resultat av bruk av inngangen eller deltakerens bidrag, deltakelse, aksept og bruk eller misbruk av noen premie.

Sponsor er ikke ansvarlig for noen typografiske eller andre feil i utskriften av tilbudet, administrasjonen av konkurransen eller i kunngjøringen av noen premie eller i tilfelle sponsoren er forhindret i å fortsette med konkurransen som planlagt her av enhver force majeure-begivenhet, inkludert men ikke begrenset til brann, flom, jordskjelv, eksplosjon, arbeidskonflikt eller streik, handling fra Gud eller offentlig fiende, satellitt- eller utstyrssvikt, opprør eller sivil forstyrrelse, terrortrussel eller aktivitet, krig (erklært eller svart) eller noen føderal stat , eller lokale myndigheters lov, pålegg eller regulering, eller pålegg fra en domstol eller annen sak som ikke er under sponsors kontroll.

Deltakere påtar seg alt ansvar for skade, inkludert død eller skade forårsaket eller hevdet å være forårsaket, ved deltakelse i denne konkurransen eller bruk eller innløsning av en premie. Oppføringsmateriell / data som er blitt manipulert eller endret, eller masseoppføringer eller oppføringer generert av et skript, makro eller bruk av automatiserte enheter er ugyldige.

Sponsoren er ikke ansvarlig for: (i) tapte, sene, feildirigerte, uleselige oppføringer; (ii) feil, utelatelse, avbrudd, sletting, mangel, forsinkelse i drift eller overføring, tyveri eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til eller endringer av inngangsmateriale, eller for teknisk, nettverk, telefonutstyr, elektronisk, datamaskin, maskinvare eller programvarefeil av noen form for, eller unøyaktig overføring av eller unnlatelse av å motta inngangsinformasjon av Sponsor på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på Internett eller på et hvilket som helst nettsted eller en kombinasjon av disse; (iii) enhver skade eller skade på inngangspartiet eller andre personers datamaskiner relatert til eller som følge av deltakelse i konkurransen, eller (iv) manglende tredjeparts manglende overholdelse av instruksjonene og riktig administrasjon av denne konkurransen.

Sponsor forbeholder seg retten til å permanent diskvalifisere fra alle konkurranser den sponser enhver person den mener med vilje har brutt disse offisielle reglene og / eller avslutte konkurransen hvis den blir teknisk ødelagt (inkludert hvis et datavirus eller systemfeil uforanderlig svekker dens evne til å gjennomføre konkurransen ), og / eller for å velge vinnerne blant alle kvalifiserte bidrag mottatt før opphør.

er k9 advantix trygt

Alle rettslige skritt eller krav som oppstår i forbindelse med konkurransen må bringes til en domstol med kompetent jurisdiksjon i delstaten Delaware, og vilkårene, eller enhver tvist, vil bli styrt av lovene i staten Delaware uten å gi virkning til ethvert lovvalg eller lovkonfliktregler, som kan føre til anvendelse av lovene i annen jurisdiksjon enn staten Delaware. Alle tvister, krav og årsaker til handling som oppstår som følge av eller i forbindelse med konkurransen, skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål.

EVENTUELLE KRAV, DOM OG / ELLER TILDELINGER ER BEGRENSET TIL FAKTISKE UTGJENGSKOSTNADSKOSTNADER ASSOSJERT MED Å FÅ INN SWEEPSTAKENE. Ved å delta, fraskriver seg deltakeren alle rettigheter eller krav til advokatgebyr, indirekte, spesielle, punktuelle, tilfeldige eller følgeskader for deltaker, uansett om det er forutsigbart eller ikke, og om det er basert på forsømmelse eller annet. FORSIKTIG: Ethvert forsøk på å skuffe sponsors nettsted eller undergrave den lovlige driften av sveipene kan være i strid med strafferettslige og sivile lover og vil føre til diskvalifisering fra deltakelse. BØR SÅ DETTE FORSØKET GJØRES, SPONSOR FORBEHOLDER RETTEN TIL Å SØKE RETTSMIDLER OG SKADER (INKLUDERT ADVARSELSBETALINGER TIL FULLSTE OMFANG AV LOVEN, INKLUDERT STRAFFFULLFØRING.

Sponsors unnlatelse av å håndheve noen vilkår i disse reglene skal ikke utgjøre et frafall av denne bestemmelsen.

Vinnernes liste

For navnene på vinnerne (lagt ut online og tilgjengelig innen 30 dager etter at konkurransen er avsluttet), send en egenadressert konvolutt til i-5 Publishing LLC, Spoil Your Dogs Sweepstakes Winner's List, 3 Burroughs, Irvine, CA 92618, ikke senere enn 60 dager etter at konkurransen slutter.

Personvern

All informasjon sendt inn av deg som en del av denne konkurransen vil bli behandlet i samsvar med sponsorens personvernregler.

Denne konkurransen er ikke sponset, godkjent eller administrert av Facebook, og Facebook er heller ikke tilknyttet konkurransen på noen måte.Du forstår at du gir informasjon til i-5 Publishing og ikke til Facebook. Eventuelle spørsmål, kommentarer eller klager angående konkurranser må rettes til i-5 Publishing og ikke til Facebook. Facebook er et registrert varemerke for Facebook, Inc.